1)استان اردبیل :

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان – اردبیل.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی – اردبیل.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین – اردبیل.

2)استان اصفهان :

 • دانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی – اصفهان.
 • دانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی – دلیجان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر)
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام – گلپایگان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی – اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا – کاشان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان).
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی – نائین.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم – کاشان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش – میمه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان .

 3)استان ایلام :

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر – ایلام.

4)استان آذربایجان شرقی :

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارس – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسوه – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشوران – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشدیه – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سراج – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مراغه – مراغه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فناوری – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عین القضات - میانه .

 5)استان آذربایجان غربی:

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آذر آبادگان -ارومیه .

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفاق -ارومیه .

ü      موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرینه – خوی.

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبا – ارومیه.

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه خوئی – خوی.

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فن – ارومیه.

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال – ارومیه.

6)استان بوشهر:

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خرد – بوشهر.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لیان – بوشهر.

7) استان تهران:

 • آموزشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور.
 • دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) – تهران.
 • دانشکده علوم حدیث (غیردولتی _ غیرانتفاعی) - وابسته به آستان قدس حضرت عبدالعظیم (ع) – شهرری.
 • دانشگاه علم و فرهنگ (غیر دولتی - غیرانتفاعی) تهران - وابسته به جهاد دانشگاهی.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارشاد – دماوند.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی رایانه ای – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی فاران – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر البرز – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی نورطوبی – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سوره – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صدر المتالهین (صدرا) - تهران .

8) استان چهارمحال و بختیاری . (فاقد موسسه می باشد ).

9) استان  خراسان جنوبی. (فاقد موسسه می باشد ).

10)استان خراسان رضوی :

v    دانشگاه امام رضا (ع) (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – کاشمر.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسرار – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهار – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بینالود – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابران – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توس – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خاوران – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خراسان – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خیام – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سجاد – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سلمان – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سناباد – چناران.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاندیز – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عطار – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فردوس – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاویان – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مطهر – مشهد.

11)استان خراسان شمالی :

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اشراق - بجنورد .
 •  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد.

12)استان خوزستان:

    دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) – دزفول.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – اهواز.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کارون – اهواز.

13)استان زنجان:

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر .

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبه – زنجان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صائب – ابهر.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی – زنجان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار – زنجان.

14) استان سمنان:

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار .
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشد دانش – سمنان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاهرود – شاهرود.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علاء الدوله سمنانی – گرمسار.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فضیلت – سمنان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کومش – سمنان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایوانکی – ایوانکی.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی (گرمسار).

15)استان سیستان و بلوچستان :

¨     دانشگاه غیر دولتی - غیرانتفاعی بین المللی چابهار - چابهار .

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پرتو – زاهدان

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تفتان – زاهدان.

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هاتف – زاهدان.

16)استان فارس :

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آباده -آباده .

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آپادانا –شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارم – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشه – جهرم.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارس - مهر فارس.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پاسارگاد – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیشتازان – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابناک – لامرد.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حافظ – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زند – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هنر – شیراز.

17) استان قزوین :

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی البرز – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الموت - محمدیه (قزوین).

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان (قزوین)

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رجاء – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سهروردی – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه رفیعی – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه مجلسی – تاکستان.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غزالی – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرعماد – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاسپین - شهر صنعتی البرز (قزوین).

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوثر - قزوین .

18)استان قم:

  دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - قم .

  دانشگاه مفید غیر دولتی - غیرانتفاعی – قم.

  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویش – قم.

  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت – قم.

  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی معصومیه (س) – قم.

  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهاب دانش – قم. 

 19) استان کردستان . (فاقد موسسه می باشد ).

20)استان کرمان :

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بعثت - کرمان .

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عرفان – کرمان.

Å      موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مفاخر – رفسنجان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهمنیار – کرمان

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جاوید – جیرفت.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرهیختگان – کرمان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار – کرمان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کرمان – کرمان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر – کرمان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میثاق – رفسنجان.

21)استان کرمانشاه:

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – کرمانشاه.

»        موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زاگرس – کرمانشاه.

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید رضایی – کرمانشاه.

22)کهگیلویه و بویر احمد:

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دنا – گچساران.

23)استان گلستان :

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهاران - گرگان .

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبد کاووس.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی – گرگانی.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گلستان – گرگان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لامعه گرگانی – گرگان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرداماد – گرگان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هیرکانیا - بندر گز.

24)استان گیلان :

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی احرار – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشمند – لاهیجان.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جابربن حیان – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دیلمان – لاهیجان.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهریار – آستارا.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فجر – لنگرود.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدر - رشت (کوچصفهان).

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدیر – لنگرود.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کادوس – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوشیار گیلانی - بندر انزلی.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه آشرفیه.

25) استان هرمزگان :

Ö       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قشم - جزیره قشم.

 26) استان لرستان :

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفرینش – بروجرد.

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه بحرالعلوم – بروجرد.

»        موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت (لرستان).

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی یاسین – بروجرد.

27) استان مازندران :

à  دانشگاه علوم و فنون مازندران(غیر دولتی - غیرانتفاعی) - بابل .

à  موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعی شمال – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آمل – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایرانیکا - امیرکلا – بابل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسا – بابلسر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویندگان – چالوس.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تجن – قائمشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تمیشان – بهشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توحید - گلوگاه (مازندران).

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خزر – محمودآباد.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خوارزمی – نور.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راه دانش – بابل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهیان نور – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رحمان – رامسر.

à   موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رودکی – تنکابن.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبهان – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سارویه – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ساریان – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سمنگان – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنا – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صالحان – قائمشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قائم – قائمشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبرستان – چالوس.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبری – بابل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر (بابلسر).

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) – نور.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاوش - محمود آباد.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کسری – رامسر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی  نیما – محمودآباد.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هراز – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هدف – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال الملک – نوشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مارلیک – نوشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مازیار - رویان (نور).

28) استان مرکزی :

 • دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی – دلیجان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشستان – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه (ساوه).
 •  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخررازی – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فن و دانش – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر اراک – اراک.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهرگان – محلات.

29) استان همدان :

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان .
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها – همدان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الوند – همدان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گنجنامه – همدان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نهاوند – نهاوند.

30)استان یزد:

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایساتیس – یزد.

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جواد – یزد.

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – یزد.

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مشاهیر – یزد.موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱ | ٢:٠۱ ‎ب.ظ | نويسنده : | نظرات ()